Amsterdam Cosmetic Clinic hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat Amsterdam Cosmetic Clinic zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over Amsterdam Cosmetic Clinic

Amsterdam Cosmetic Clinic is dé kliniek in Amsterdam, waar je terecht kunt voor onder andere Injectables, Huidtherapieën, Laser Therapie en Semi-permanente make-up. Aanvullend verkopen wij diverse cosmetische producten in onze kliniek en via onze website.


Volledige naam : Amsterdam Cosmetic Clinic
Adres : Stadhouderskade 66-h, 1072 AD Amsterdam
Website : www.amsterdamcosmeticclinic.com
E-mail : info@amsterdamcosmeticclinic.com

Telefoonnr. : +31-6-15230571

KvK-nummer : 59036141

Dr. Saloua Belboukhaddaoui is de functionaris gegevensbescherming binnen Amsterdam Cosmetic Clinic. Zij is te bereiken via info@amsterdamcosmeticclinic.com

Jouw persoonsgegevens

Voor de diensten die Amsterdam Cosmetic Clinic aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens van jou nodig zijn. Hieronder vind je een overzicht, welke persoonsgegevens door Amsterdam Cosmetic Clinic kunnen worden verzameld:

• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Betalingsgegevens;
• Geslacht;
• Geboortedatum.

Amsterdam Cosmetic Clinic verzamelt daarnaast bijzondere persoonsgegevens, meer specifiek medische gegevens die betrekking hebben op jouw gezondheid(stoestand).

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer je de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van onze diensten niet uitgevoerd worden door Amsterdam Cosmetic Clinic voor/ten behoeve van jou.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld
Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden, waarvoor Amsterdam Cosmetic Clinic (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen:

• Het invullen van een contactformulier;
• Voor het maken van een afspraak;
• Het registreren voor een nieuwsbrief (Mailchimp);
• Het afhandelen van bestellingen die jij in onze webwinkel plaatst;
• Voor het uitvoeren van behandelingen;
• Het opnemen van contact met jou om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
• Het afhandelen van jouw betaling;
• Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Als wij jouw naam op de website van Amsterdam Cosmetic Clinic plaatsen, dan is dit enkel nadat jij ons hiervoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Indien jij zelf een comment, een review of dergelijke, op de sociale mediapagina’s van Amsterdam Cosmetic Clinic plaatst, worden jouw naam en eventueel jouw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra jij zelf kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op onze sociale mediapagina’s jouw gegevens te anonimiseren. Deze online gepubliceerde gegevens worden bovendien meegenomen in de zoekmachineresultaten.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Amsterdam Cosmetic Clinic verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

• Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Amsterdam Cosmetic Clinic;
• Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
• Amsterdam Cosmetic Clinic heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.
Marketing: Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Amsterdam Cosmetic Clinic groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar uw belang in relatie tot de onze. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

Cookies & Statistieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. Amsterdam Cosmetic Clinic maakt gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.

Wij gebruiken ook sessie cookies. Hiermee kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Hiermee kunnen wij onze dienst optimaliseren en zoveel mogelijk aanpassen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Op onze website worden geen cookies van andere partijen geplaatst.

Op onze site plaatsen wij ook (eigen gemaakte) video’s, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van het YouTube platform.

Social media

Op de website van Amsterdam Cosmetic Clinic staan Social media knoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Aanbiedingen en nieuwe diensten van en bij Amsterdam Cosmetic Clinic

Via onze nieuwsbrief (Mailchimp), waarvoor jij je kunt aan- en afmelden en via onze Social media pagina’s die jij kunt liken, houden wij jou graag op de hoogte van onze aanbiedingen en nieuwe diensten.

Delen met derden
Amsterdam Cosmetic Clinic deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

• de hostingprovider, die de website op zijn server heeft staan;
• de bankrelatie/ betaalsysteem (mollie/paypal);
• de partij die onze administratie verzorgt;
· de derden die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;
· de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

Wij werken met de volgende software systemen: Clinicminds, Salonized en Treatwell.

Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met de volgende partijen: Mollie, Paypal, Clinicminds, Salonized en Treatwell

Amsterdam Cosmetic Clinic verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Amsterdam Cosmetic Clinic te leveren.

Alle gegevens met betrekking tot jouw behandelingen worden door ons zorgvuldig opgeslagen in een persoonlijk dossier. Op verzoek kun je vragen je dossier te vernietigen. Wij zullen echter jouw dossier niet vernietigen, zodra de wet zich tegen vernietiging verzet of wanneer de bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt. Wordt er niet om vernietiging gevraagd, dan worden in ieder geval de opgeslagen medische gegevens steeds voor de minimale duur van 20 jaar bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een ons als goed hulpverlener voortvloeit. We rekenen steeds vanaf het moment dat de gegevens aangemaakt zijn.

Factuurgegevens (administratie), worden op grond van de wettelijke verplichting zeven (7) jaar bewaard.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.
Veiligheid website
Amsterdam Cosmetic Clinic houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Amsterdam Cosmetic Clinic.
Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Amsterdam Cosmetic Clinic op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over uw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.


Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Amsterdam Cosmetic Clinic op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.


Klachten

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe jij dit moet doen.

Amsterdam Cosmetic Clinic, Privacyverklaring 1.1, september 2020.